có ai đang lên giúp mình cho mình công thức tính số vòng và tiết diện dây động cơ 1p giúp mình với.[IMG]images/smilies/02.gif[/IMG] cám ơn nhìu nha!