Công ty đối vốn & công ty đối nhân là 2 loại hình doanh nghiệp cơ bản hiện nay ở Việt Nam. Do đó tùy vào tính chất, trách nhiệm của thành viên trong công ty mà chủ doanh nghiệp cần lựa chọn loại hình phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Bài viết này mời bạn cùng Siglaw tìm hiểu chi tiết về công ty đối vốn & công ty đối nhân qua đó có thể phân biệt lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Công ty đối nhân là gì?
Công ty đối nhân là những công ty mà sự liên kết giữa các thành viên để tạo thành công ty bị chi phối trực tiếp và sâu sắc bởi mối quan hệ nhân thân giữa các thành viên; vốn góp của các thành viên trong công ty đối nhân không phải là yếu tố quyết định tới sự duy trì quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong công ty. Công ty đối nhân bao gồm hai hình thức phổ biến là hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản.

Công ty hợp danh là một loại hình tổ chức kinh doanh, trong đó có tối thiểu hai cá nhân cùng hợp tác góp vốn và danh nghĩa để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới một tên chung. Các thành viên hợp danh liên đới chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh.

Về công ty hợp vốn đơn giản: Công ty hợp vốn đơn giản là loại hình công ty có ít nhất một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn (thành viên nhận vốn), còn những thành viên khác chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty (thành viên góp vốn).

Ưu điểm của công ty đối nhân thể hiện ở những khía cạnh pháp lý
Thứ nhất, công ty đối nhân ít chịu ràng buộc về mặt pháp lý trong quá trình thành lập;

Thứ hai, các thành viên (hợp danh) thông thường có tư cách chủ thể kinh doanh độc lập và không bị hạn chế trong hoạt động kinh doanh bởi chức năng kinh doanh của các thành viên khác cũng như của công ty; ưu điểm này tạo ra sự linh hoạt trong việc tổ chức kinh doanh; tuy nhiên về nguyên tắc thành viên hợp danh không được hoạt động kinh doanh (thu lợi cá nhân) cạnh tranh với công ty;

Thứ ba, công ty đối nhân theo pháp luật hầu hết các nước có sự thuận lợi hơn so với các công ty về chế độ thuế. Thông thường, hợp danh không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập, thay vào đó thuế thu nhập được đánh vào các thành viên;

Thứ tư, tính bí mật: nhìn chung theo pháp luật, hợp danh không phải công khai hóa những thông tin về công ty.

Phân biệt công ty đối vốn & Công ty đối nhân
Phân biệt công ty đối vốn & Công ty đối nhân
Công ty đối vốn là gì?
Công ty đối vốn là chủ thể kinh doanh có tư cách pháp nhân, tồn tại một cách độc lập với các thành viên của nó. Sự liên kết giữa các thành viên công ty đối vốn dựa trên cơ sở quan trọng nhất là vốn góp. Trong công ty đối vốn luôn có sự tách bạch về mặt pháp lý giữa tài sản của công ty và tài sản của các thành viên. Pháp luật của đa số các nước trên thế giới quy định phân biệt rõ hai loại hình công ty đối vốn là: là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Ưu điểm của công ty đối vốn
Xét theo lợi ích của các nhà đầu tư, công ty đối vốn là mô hình tổ chức kinh doanh có nhiều ưu điểm. Với mô hình công ty đối vốn, các nhà đầu tư có thể phân tán và hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro trong kinh doanh. Mặt khác, công ty đối vốn là một chủ thể có tư cách pháp nhân, tồn tại một cách độc lập cả về tài sản và thẩm quyền với các chủ thể khác. Điều này cho phép công ty có khả năng độc lập, tự chủ cao trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh.

Bảng phân biệt so sánh giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn
Công ty đối nhân Công ty đối vốn
Khái niệm – Là những công ty mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi chế độ tin cậy về nhân thân của các thành viên tham gia.
– Công ty được thành lập có số thành viên thường hạn chế, giữa các thành viên thường có quan hệ quen biết với nhau (anh em, vợ chồng, bạn bè…).

Công ty đối vốn không quan tâm đến nhân thân người góp vốn mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp.
Trách nhiệm của các thành viên – Các thành viên liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và ít nhất phải có một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty. – Công ty đối vốn có tư cách pháp nhân, các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty.
– Thành viên công ty thường rất đông, những người không hiểu biết về kinh doanh cũng có thể tham gia vào công ty.

Thuế Các thành viên có tư cách thương gia độc lập và phải chịu thuế thu nhập cá nhân, bản thân công ty không bị đánh thuế. Công ty phải đóng thuế cho nhà nước, các thành viên phải đóng thuế thu nhập.
Tính ổn định Trường hợp có 1 thành viên của công ty rút khỏi công ty mà không có thành viên khác thay thế thì công ty có thể phải giải thể Việc thành viên rút vốn không ảnh hưởng nhiều tới sự tồn tại của công ty
Đặc điểm – Không có sự tách bạch về tài sản cá nhân các thành viên và tài sản công ty – Có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và tài sản của cá nhân
– Các thành viên liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và ít nhất phải có một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân – Công ty đối vốn có tư cách pháp nhân, các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty
– Công ty đối nhân thường tồn tại dưới dạng là công ty hợp danh – Công ty đối vốn thường chia làm 2 loại: Công ty cổ phần và công ty TNHH
Trên đây là một số thông tin cơ bản về Công ty đối vốn – Công ty đối nhân. Nếu có thắc mắc gì về dịch vụ thành lập công ty tại Việt Nam bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Siglaw để được hỗ trợ!