(GDVN) - Thông tư 30 mở ra một hướng đi mới tiện cả đôi đường với giáo dục tiểu học ngoài ra cần quán triệt 1 số vấn đề để hướng tới 1 nền giáo dục đương đại và nhân văn.

LTS: Thêm 1 năm học mà hệ thống giáo dục cả nước áp dụng Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc giám định học trò tiểu học sắp qua.

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: thuê gia sư

Nhằm giúp thầy cô giáo thực hành tốt Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học thì theo tôi cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, thầy giáo một số vấn đề sau:

thuở sơ khai, về nhận thức:

Các Phòng GD&ĐT cần tiếp diễn chỉ đạo các trường doanh nghiệp sinh hoạt trình độ trường, cụm trường để giúp thầy giáo tăng tiến nhận thức những trở ngại mới của Thông tư 30 như:

Về mục đích đánh giá học trò tiểu học theo Thông tư 30:

- giám định thứ nhất để cô giáo điều chỉnh cách dạy, ảnh hưởng tiện cả đôi đường với mỗi học sinh: Bằng kỷ luật Quan sát hoặc kiểm tra nhanh, gia sư có thể nắm bắt được diễn biến học tập, đoàn luyện của mỗi học trò qua một hoạt động học tập.

[center !important]một số vấn đề lưu ý trong công đoạn thực hành Thông tư 30 (Ảnh: tieuhoc.moet.gov.vn)[/center !important]


Từ đó, thầy cô giáo có thể điều chỉnh cách ảnh hưởng thuận tiện và phù hợp với mỗi đối tượng, giúp mọi học trò có dịp hoàn thành được nội dung học tập.

gia sư cần khắc phục sai lầm về nhận thức cho rằng: giám định theo Thông tư 30 là chuyển đánh giá bằng điểm sang giám định bằng nhận xét. Vì từ đó mà dẫn đến sai lầm trong giám định là “quy đổi” điểm số sang nhận xét.

Ví dụ: học sinh đạt điểm 9, 10 thì quy thành “Cô khen con” còn ở mức 4,5 điểm thì lại là “Con cần nỗ lực hơn”,…

- Trên cơ sở vật chất mục đích trên, đánh giá theo quan niệm của Thông tư 30 luôn hướng về sự tiến bộ của học sinh.

nếu thực hành được các mục đích trên thì giáo dục tiểu học sẽ xa dần lối học khoa cử (học để thi, học để lấy điểm) mà tiệm cận dần mục đích nhân văn hơn, đó là: học để tăng trưởng con người và cô giáo sẽ phải từ bỏ lề thói quyền năng trong giáo dục theo lối ban phát: “Cô cho em 10 điểm”.

Về nội dung đánh giá học trò:

nếu đánh giá bằng điểm theo cách khiến trước đây, học trò chỉ được đánh giá kết quả học, mục đích giáo dục toàn diện ngoài học tập như thể chất, thẩm mỹ, phẩm chất ít được để ý vì không được đánh giá, xếp loại, không liên quan Thông tư 30 mở ra 1 hướng đi mới hợp lý với giáo dục tiểu học, hợp lý với quan điểm tiến bộ trong đánh giá của giáo dục tiên tiến: chuyển từ thẩm định kết quả học sang đánh giá sự học, giám định để giúp học trò tiến bộ, vì sự tiến bộ của học sinh.

những vấn đề, gặp vấn đề nhanh nhất để thay đổi nhận thức, đổi thay lề thói là hiện hữu. Nhưng giả thử cùng hướng tới lợi ích thực của người học, vì 1 nền giáo dục hiện đại và nhân văn, tôi tin thầy giáo tôi và quý khách sẽ vượt qua.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng