Em có bài tập thiết kế ĐC KĐB 3 pha công suất 300 kw, Ip23 .Em tra chiều cao tâm trục, và Dn nhưng trong sách Thiết kế máy điện em thấy chỉ có dãy công suất từ 0,55- 90 kw theo kiểu ip 44. Vậy anh chị nào biết cách tra ở đâu chỉ em với ?
Thanks [IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]