Có anh nào định nghĩa dùm em một cách chính xác về những vấn đề mà em đưa ra sau đây :
Hệ số trượt là gì ? Công suất định mức (cho trên nhãn máy động cơ ) là gì (vì có những sách đề là : công suất định mức là công suất biểu kiến...., em nghĩ chắc nó in sai,theo em công suất định mức là công đầu ra trên trục động cơ) ? Dòng điện định mức ( cho trên nhãn máy động cơ) là gì ?
Em cảm ơn.