Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ, đúng là rắc rối quá.
Con bơm này của em xuất xứ tù Mỹ và nó được dùng cho những ứng dụng đặc biệt, em vừa kiếm được nên chưa hiểu được mấy về em nó.
Cảm ơn cả nhà nhé.