c cần cầu có công suất là 18Kw và có ε=0.4.e .cái ε=0.4 thể hiện lên cái gì?cô giáo hướng dẫn có nói là chuyển sang chế độ dài hạn và ngắn hạn là thế nào ah?
thanks các anh nhiều nhé