Đề bài: 1 động cơ 3 pha có Z= 36 rãnh, p= 3 vẽ sơ đồ trải cho động cơ trên với bước dây quấn là bước đủ chọn loại dây quấn 1 lớp.(các bác giúp em tính toán và vẽ bài này với em cảm ơn rất nhiều )
[IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]