xin sơ đồ trải dây quấn đông cơ 1 pha 1.1kw roto 7cm,dk 8,9cm ,36 rãnh,1 tụ 30mf,1tu 150 mf,các bác giúp em nha.cuộn chạy dây bao nhiêu?tu?số vòng cỡ dây.gấp lắp