Chào các bác, em có môn đi xưởng cuốn máy điện 3 pha, công việc cuốn là xong rồi, nhưng đến khí lắp roto cho đôngj cơ chạy thì đèn báo chống chập ở xưởng trường em lại sáng 2 pha(có 3 đèn cho 3 pha), động cơ chạy bình thường, khi em tháo roto ra để tìm hiều nguyên nhân thì thấy máy hơi nóng (vì chạy trong thời gian ngắn). Các bác cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi trên.[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]