Bạn cần phải làm một bộ nghịch lưu dòng điện từ dc sang ac mới đưa vào biến áp được nó có rất nhiều mạch để làm nhưng hiệu quả hay không thì khó biết chính xác,mình tự học 1 năm mới làm được một bộ đó hoàn toàn tư học không qua một người thầy nào cả ! Chúc bạn làm được như ý.