Hi các bác!
Em đang gặp con động cơ này. Nó bị bóc mất tem, chỉ biết được nhà sản xuất là Württemberg và công suất là 4kW. Có bác nào biết con này cho em xin thông số kỹ thuật với.

Cảm ơn các bác.