Em có tìm thấy sơ đồ mạch này trên mạng nhưng không biết tính thông số và ko hiểu hoạt động, xin anh chị giúp em với
[IMG]http://data.************/photo/up/2ac2f47be91a2f6cdd97d908ba7e2ce5.jpg[/IMG]