Bác nào biết công thức tính giá trị các điện trở để điều khiển tốc độ quay của động cơ KĐB 3 pha roto dây quấn không.Em đang tính điều khiển động cơ chạy 4 cấp tốc độ khác nhau mà không tìm được công thức tính