Các bạn cho mình hỏi:
- Hợp kim làm cổ góp?
- Hợp kim làm chổi than?