nhờ các bác giải thích giúp em với, em có con động cơ 3p 75kw trên tem máy có ghi chọn luôn CB tổng 350A, RN 150, 100A tam giác, 65A Y, 220v/229A, các bác tính toán và giải thích giúp em cách chọn các thông số này với vì em tính mà ko ra đúng được các thông số đó,e sử dụng công thức P=UIcosphi => I rồi chọn CB và RN nhưng ko đúng so với cách chọn của nhà sản xuất mong được các bác giúp
thanks