cả nhà ơi. có ai có bản vẽ tổng lắp của động cơ kdb 3 pha ro to lồng sóc z1 = 48 rãnh, z2 = 38 rãnh , 2p = 4 không cho mình với.mình làm đồ án mà gấp quá đi.
mình xin cảm ơn
ak nếu có thì nhờ gửi vào mail này mh tí nhé: vanquyet.113@gmail.com