Trích dẫn Gửi bởi abc_dcm
Khoảng 5- đến 10 triệu được không bác Khien58
Có đề tài mới tinh anh vừa gửi : Cũng là tạo nhiệt . Chú có nhã hứng tham gia nhé . Củng cố chuyên môn đã . Có chuyển môn anh sàng cho chú một đường cơ - chú làm lấy ! Xem như là tấm lòng của anh đối với bà con Lục Tỉnh . "MBA - những úng dụng"