Trích dẫn Gửi bởi vantuan_bn92
dùng ampe kìm kẹp dòng liệu có được không anh khiẹm8
Dòng ở đây chia ra : - không tải
- Toàn tải
Hai giá trị này khác nhau .