Sau khi đọc xong chương máy điện đồng bộ , mình vẫn chưa hiểu:
Tại sao động cơ điện đồng bộ lại có thể đạt tốc độ đồng bộ khi tải thay đổi?
tại sao khi thiếu kích thích, động cơ tiêu thụ công suất điện cảm của lưới điện và ngược lại khi thừa kích thích động cơ phát công suất điện cảm vào lưới điện?
mình kiến thức nông cạn, xin các bạn chỉ giáo? cám ơn!
[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG][IMG]images/smilies/02.gif[/IMG][IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]