Các bác giúp mình với. Khi bù công suất phản kháng cho 1 phụ tải hay trên lưới điện thì các trường hợp có thể xảy ra khi bù và ảnh hưởng như thế nào đến lưới điện, chứng minh bằng công thức luôn nghen các bác. cảm ơn các bác nha mình.