Cả nhà cho mình hỏi nhà máy mình có 1 con động cơ 6kv của Trung Quốc , khởi động bằng thủy trở, Động cơ chạy bình thường nhưng mức nước trong bình giảm rất nhanh không rõ nguyên nhân. Mình nghe nới có 1 loại dung dịch chống bay hơi nước. Nhờ cả nhà giúp đỡ.