tình hình là tớ đang làm đồ án trang bị điện. đến phần chọn công suất động cơ. nhưng giờ hiện tại không tìm được bảng tra thông số động cơ một chiều kích từ độc lập. ai có bảng tra thì giúp mình với.[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]