Mình đang làm đồ án tốt nghiệp có phần liên quan đến máy phát điện đồng bộ ai biết sách của ai viết về phần đó cho mình tên sách và tác giả nhé , và ai biết ở Hải Phòng chỗ nào bán thì càng tốt :P[IMG]images/smilies/th_Yoyo02.gif[/IMG][IMG]images/smilies/th_Yoyo02.gif[/IMG][IMG]images/smilies/th_Yoyo02.gif[/IMG][IMG]images/smilies/th_Yoyo02.gif[/IMG][IMG]images/smilies/th_Yoyo02.gif[/IMG]