em đang làm cái đồ án về tiết kiệm cho động cơ điện.. bác náo co mấu phiếu khảo sát về động cơ điện cho em xin với.. mới lại bác nào có ý kiến gì về vấn đề này cho ý kiến em tham khảo nữa