Em có 2 câu hỏi mong mọi người có thể giải đáp:
1. Vì sao động cơ ko tải khởi động nhanh hơn động cơ có tải ?
2. Vì sao khi lắp thêm máy biến vào đầu và cuối đường dây thì động cơ khởi động nhanh hơn?