các bác cho em hỏi .cân cáp tủ đứng thì pnhju psi thì là vừa nj?