câu hỏi y như chủ đề, mong mọi người giúp đở
Trân trọng ./.[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]