ae giúp e với, e làm hệ thống đo PH bằng PLC sử dụng máy đo PH512A và que đo E311, bình thường để que đo trong nước nó vẫn đọc tốt, khi bật bơm 3 pha chạy là giá trị đo chạy về âm (-4 - -5), e nghi do nhiễu mà không biết cách xử lý s hết, bác nào có cách xử lý giúp e với, thanks nhiu.
http://data.************/photo/up/42b641518fd1ea7657758c0f3865cfa5.jpg[/IMG]/Dien%20cuc%20do%20pH_1.jpg[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]