có 1 anh đố em con cảm biến từ này còn dùng được không, có 1 đồng hồ, 1 role 24vdc, 1 cảm biến từ, xác định cảm biến có ok không, chú ý không có nguồn 24v để thử, mong các chuyên gia trợ giúp[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]
cảm biến từ 3 dây ạ