Đo dòng điện trục bằng cách kẹp am-pe kềm vào dây dẫn của chổi than nối đất. Nhưng áp mà lên đến hàng trăm volt thì quá cao. Chắc phải xem lại ...