Tình hình là em đang làm cái đồ án ĐC lồng sóc có thông số là P=11kW, n= 750 vòng/phút.. .. Anh chị nào có kinh nghiệm chỉ giùm em cách chọn một vài thông số cơ bản với ạ.. em làm số rãnh roto là 48 ạ
P/S: Anh chị nào có đồ án mẫu vs thông số trên vui lòng gửi qua mail: kyonina@gmail.com cho em với..Cảm ơn anh chị ạ!