mình đã thành công sau cú gạt khoá xăng.hi cảm ơn cả nhà nha