[IMG]http://data.************/photo/up/3e39d4f47fa202cf4be595b893262b48.PNG[/IMG]

mọi người cho e hỏi nguyên lý làm việc của sơ đồ này với,e đang học lại gặp phải sơ đồ này khoai quá,mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.