Mình vừa mua 2 động cơ 1 pha của bảo long từ tiệm phế liệu đã bị rút hết dây. A e cho mình xin số liệu để quấn lại. 1 cái 2.2kw 36 rảnh chiều dài 11 cm. 1 cái 3kw 36 rảnh chiều dài 13.5 cm 1400v/p. Thanks!