xin chào các anh chị...
hiện em đang làm hệ thống cảnh báo lũ.
hiện em đang mắc phần MÔ HÌNH..
em xin hỏi:
thiết kế mô hình như thế nào để tính được VẬN TỐC dòng nước ạ?
mong các anh chị giúp em