Các bác cho em hỏi về tác hại của việc bù thừa công suất phản kháng ?