Chào mọi người. Em có bài toán thế này. Sau khi tính tối ưu, Em có công suất phát của hệ thống 6 nút IEEE. Bây giờ em muốn tìm giới hạn công suất của từng máy phát để thỏa mãn tất cả các dòng nhánh đều ko vượt qua Imax của nó thì làm thế nào ạ. Mọi người giúp em với. Em cám ơn ạ.