có bạn nào biết khi đi phỏng vấn kỹ sư vận hành máy người ta thường hỏi những câu hỏi gì không ạh !????
mình chuẩn bị đi phỏng vấn mà hoan mang quá ???!?!?[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]