Trong môn học vừa rồi mình được thầy cho câu hỏi mà không biết giải thích ra sao ? nhờ các bạn chia sẻ chút kinh nghiệm giúp mình. Là thế này nhóm mình được giao bài đưa điện tới 2 MBA + tải R-L-C 25% rồi đo công suất P là 300W. Và sao đó tắt 1 MBA thì đo lại là 600W thì giáo viên có hỏi là tại sao P lại thay đổi như vậy ? có ai mình với mình suy nghỉ mãi k ra....[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]