xin chào cả nhà, hiện nay hệ thống điện cty e đang gặp 1 số vấn đề như sau
1: cáp điện trung thế phát nhiệt tại đai bắt tiếp địa cổ cáp là tại vì sao vậy cả nhà? độ phát nóng không đồng đều ở từng sợi cáp của 1 pha, pha cao nhất có lúc lên gần 80 độ , nóng nhất ở gần điểm tiếp xúc đai tiếp địa cổ cáp
1 pha MBA dùng 4 sợi cáp giống hệt nhau, tiết diện như nhau, cùng chủng loại mà dùng kẹp dòng kẹp từng sợi của 1 pha, trị số dòng qua từng dây k bằng nhau, ?