Em xin hỏi ý kiến các cao nhân ? và xin được giải đáp ạ
Cấp trên của em cấp cho em một tủ tụ bù CSPK là 100kvar
cho TBA 22/0.4kv ( đầu vào 22kv và hạ thế 0.4kv) công suất Sđm= 250 KVA.Tủ 0.4kv chỉ có lắp công tơ hữu công và hàng tháng gi số công tơ hữu công ở đó ví dụ như tháng này là 50.000 kwh đó ạ
mà cách chọn tụ bù thì theo công thức
Giả sử ta có công suất của tải là P
Hệ số công suất của tải là Cos φ1 → tg φ1 ( trước khi bù )
Hệ số công suất sau khi bù là Cos φ2 → tg φ2.
Công suất phản kháng cần bù là Qb = P (tgφ1 – tgφ2 ).
ý em muốn hỏi ở đây là tại sao người ta lại chọn được tụ bù là 100kvar cho trạm biến áp này khi mà TBA không có công tơ vô công vì ko có công tơ vô công thì tính làm sao được Cos φ1
Xin cảm ơn các cao nhân đã giúp đỡ