Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện có 5 doanh nghiệp có kho chứa lúa, gạo, với tổng sức chứa gần 394 ngàn tấn, lượng tồn kho thực tế trên 134 ngàn tấn. Tag: máy thổi khí

Theo thông tin từ Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Kiên Giang, hiện nay có 3 doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh có thuê kho chứa và cơ sở xay xát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo. Tổng số lượng kho chứa lúa, gạo của các doanh nghiệp nói trên là gần 394 ngàn tấn, trong đó sức chứa lúa hơn 78 ngàn tấn và trên 315 ngàn tấn gạo.

Qua kiểm tra thực tế vào thời điểm cuối tháng 3, số lượng tồn kho của các doanh nghiệp là 134.409 tấn, trong đó gồm 6.359 tấn lúa và 128.050 tấn gạo. Tag: máy thổi khí chất lượng cao

Đến cuối tháng 3, nông dân Kiên Giang đã thu hoạch dứt điểm 289.837 ha lúa đông xuân 2019-2020, sản lượng ước đạt gần 2,1 triệu tấn lúa hàng hóa, tăng gần 105 ngàn tấn so với kế hoạch. Hiện nông dân đang tích cực xuống giống vụ lúa hè thu 2020, với tổng diện tích 284 ngàn ha, sản lượng kế hoạch đạt 1,55 triệu tấn. Tag: máy thổi khí ao tôm

Đ.T.Chánh (Báo Nông nghiệp Việt Nam)