Các anh, các bác, các chị cho em hỏi một câu với. Em đang thực tập tại trạm 220 kV, trong sơ đồ máy biến áp kể cả máy biến áp 3 cuộn dây và máy biến áp tự ngẫu thì luôn có 1 cuộn nối tam giác (với máy biến áp 3 cuộn dây thì là cuộn trung, còn máy biến áp tự ngẫu thì là cuộn hạ). Cuộn tam giác đó không sử dụng và được nối đất. Vậy người ta nối đất cuộn tam giác nhằm mục đích là gì ạ ?
[IMG]http://data.************/photo/up/6b9744f7122186f682c4df845885a869.jpg[/IMG]