Phần mềm kế toán 1900571591

Phần mềm kế toán DX Nghiệp Vụ Theo dõi Công Nợ:

– Áp dụng Hệ thống Ghi Nợ khi Nhập hàng từ các nhà cung cấp

– Áp dụng Hệ thống Ghi Nợ khi Xuất hàng với các đại lý

– Theo dõi Nợ Khách, và Khách Nợ

– Báo cáo chi tiết lý do Nợ khách hoặc Khách Nợ (Nợ ở chứng từ nào, ngày nào, nợ tiền từ những mặt hàng nào) Báo cáo tổng hợp Công nợ (Chỉ nêu số Nợ Khách và Khách Nợ)

– Bảng đối chiếu công nợ dành cho 2 bên thống kê và chốt nợ

– Cho phép tăng – giảm nợ trong các trường hợp nợ khó đòi

– Cho phép xuất Báo cáo Công Nợ ra Excel


Xem thêm:phần mềm kế toán kho tphcm

Phân hệ Kế toán hàng tồn kho cho các DN thương mại

Phân hệ Kế toán hàng tồn kho giúp quản lý danh điểm hàng hóa vật tư, thực hiện nhập xuất kho, tính giá hàng tồn kho và lên các báo cáo theo quy định và báo cáo quản trị nội bộ.

Có các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau: bình quân tháng, bình quân di động hoặc nhập trước xuất trước. Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp điều chuyển lòng vòng giữa các kho.

Các báo cáo hàng tồn kho trong phần mềm kế toán DX chia thành 3 nhóm: Báo cáo hàng nhập; Báo cáo hàng xuất và Báo cáo hàng tồn kho.


Phần mềm kế toán quản trị DX là phần mềm chuyên cho các doanh nghiệp vừa và lớn với tính năng mở nên đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ đặc thù cho từng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau.

phần mềm kế toán DX có chức năng kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị.

Xem thêm: phần mềm kế toán tài chính công đoàn