Hệ thống quản lý đào tạo VEdu do VTEC SOFTWARE phát triển với mục tiêu quản lý toàn bộ những hoạt động về đào tạo, quản lý nhân sự và thu chi những khoản phí, lệ phí của sinh viên trong những trường Đại học, Cao đẳng, Trung học.

Xem thêm https://audioboom.com/channels/4973415

Phần mềm có tác dụng như sau:

➤ Ứng dụng được nhiều quy chế đào tạo đối với từng trình độ đào tạo.
➤ Việc trao đổi dữ liệu giữa những bộ phận mau chóng và chính xác.
➤ Có thể phân công việc, giảng dạy và nhập nơi đến chỉ huy cấp khoa và từng giáo viên để tối ưu việc quản lý nhân sự cho phòng đào tạo.


➤ Bảo mật dữ liệu và phân quyền nghiêm nhặt.
➤ Xếp thời khóa biểu tự động hoặc bán tự động. Xem thời khóa biểu theo lớp, giáo viên, phòng học.
➤ Các báo cáo được xuất ra dưới dạng word, excel thuận lợi cho việc sử dụng.
➤ Sao lưu và bình phục dữ liệu bằng phần mềm quản lý đào tạo VEdu thuận tiện.

Tham khảo: https://expo.io/@thongtindaotao

Đó là những chia sẻ nhỏ của bên mình về phần mềm quản lý đào tạo VEDU mà những ai đang băn khoăn. Nếu bạn cần phần mềm quản lý đào tạo cực tốt nhất thì những bạn hãy đến với anh quân bên tôi ngay bạn nhé.

Hiện giờ công ty phần mềm mạng bên tôi với các ưu điểm như sau:

>> Chi phí thích hợp cho những trường học, giáo viên cô giáo lúc có nhu cầu
>> Phần mềm hoạt động ổn định cho quý khách
>> Có nhân viên tư vấn và bảo trì phần mềm thường xuyên
>> Giao diện dễ dùng trong việc quản lý

Nếu những nghi vấn trên chưa mang lại thông tin cần thiết cho bạn thì hãy liên lạc ngay cho bên mình ngay.

Xem thêm https://sites.google.com/site/phanme...-ly-vedu-la-gi