Các thông số (đã phân bố công suất): đường dây 22kv
đoạn 0-1: S = 4552 + 3464j (8km) Đoạn có sụt áp lớn nhất
đoạn 1-2: S = 2152 +1664j (4km)
đoạn 2-3: S = 1152 + 864j (6km)
Với các thông số như thế thì cho e hỏi:
- Đặt tụ bù ở đâu là kinh tế nhất
- Cách tính tụ bù như thế nào để sụt áp cuối nguồn không quá 5%?
E xin chân thành cảm ơn