Mình đang có vấn đề vướng mắc, mong anh em thảo luận! Quan điểm của anh em như thế nào về vấn đề nối đất te cáp cấp 22kV? cáp 3 pha, cáp đơn pha? nối đất cả 2 đầu, 1 đầu hay qua thiết bị giảm điện áp, mong anh em thảo luận nhiệt tình ^ ^