các anh chị cho e hỏi tí: cách thiết kế trụ điện thép ở đường dây trên không như nào ạ. e cám ơn!