Câu này em đã tìm trên mạng và tài liệu nhưng không thấy, bro nào trả lời giúp với:
"phân tích hiện tượng xảy ra khi chạm đất hoàn toàn 1 pha với lưới 3 pha trong trường hợp có điểm trung tính:
- nối đất trực tiếp
- nối đất qua cuộn dập hồ quang
- không nối đất"
khi xảy ra hiện tượng này pha còn lại có hoạt động được ko?
Help me, please!!![IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]